Slovakia Genealogy Research Strategies
Home Strategy Place Names Churches Census History Culture
TOOLBOX Contents Settlements Maps FHL Resources Military Correspondence
Library Search Dukla Pass        

Magyar Census Titles & Terminology (Verified for Zemplin County)

 Residents

 

Column

English

Description

Original Magyar

0

Consecutive number of residence

 

 

1

Consecutive number of individual

To be recorded in the following order; 1) head of household, 2) wife, 3) child, grandchildren according to age, 4) relatives, 5) guests, servants, apprentices, etc. 6) roomers and lodgers

 

2

Inhabitants' surname and Christian name, address and rank.  Children, grandchildren, etc. according to age.  Other individuals belonging there (other than/aside from earning/salaried).  Only herein named temporary/transient family members; Relatives, or relatives or strangers (guests) owning/partaking in a share of the dwelling/domicile, servants, maids and help-workers/servants ("young man" = "page, man-servant)", if they live with the house; Renters/Tenants with all those who/which belong to them;

annya = mother

cseledek = maids

ezek gyermekei = their children
ferfi = man, men
ferjezett = married woman
foglalkozasi viszonya = occupation
foldmivelas = farmer

gyermek = child
Gyermeket = children

hajadon = unmarried woman
haztartas = housekeeping
honossaga = nationality

idegenek = strangers

kor = age
neje = wife
no = women
nos = married man
notlen = unmarried man
oreg anyak = old mother
ozvegy = widow
seged = apprentice or servant
testver = sibling
veje/sogor = brother-in-law

oreg anyak = Old mother

Ozvessen, összesség, összead - total

sat. (abbreviation) s'a tobbi = et. cetera.

seged = helper, assistant, servant
segedmunkasok = helper workers/assistants

szolga – man-servant

szolgak = servants

szolgalo – maid

unokai - grandchildren

vendegek = guests

A lakok vezetek es kerecztneve, cime es rangja

Bevezetendok pedig kovetkezo sorban:

A csalad (haztartas) feje;jeje

Gyermeket, unokai, sat. kor szerint; mas habar fizetes mellet ott tartozkodo egyenek;

Csak ideiglen jelonievu csaladtagtok, rokonok vagy a lakasban resztvevo rokonok vagy idegenek (vendegek) szolgak cseledek es segedmunkasok (legeny, inas), ha a hazsal laknak; alberlok minden hozzatartozoikkal; szobatrsak, agyrajarok sat.

3

Sex

férfi = male 

no/ = female

Neme

as egyen name az illeto rovatba vesetendo 1 alta tuntettetik ki

4

Year of birth

 

Szuletesi eve

5

Religion

 

római-katholikus = Roman-Catholic  görög-katholikus = Greek-Catholic  örmeny-katholikus = Armenian Catholic  keleti egyházbeli = Orthodox

helvét-evangelikus = Swiss Evangelical, Reformed

ágostai-evangelikus = Augsburg Evangelical

unitárus = Unitarian

mózes valas = Jewish

vallasa

6

Marital status

 

nótlen = single male 

hajadon = single female

házas = married

nos = married male

férjezett = married woman

özvegy = widow, widower

elvált = divorced

Csaladi allapota

t.i. notlen, hajadon, hazas, ozvegy, elvalt-e az illeto egyen?

7

Occupation/Offices Held

Birtokos – landowning farmer

Alamizsnabol – “Charity case”, unable to work.

Hiyatasa vagy

t. i. Hivatala, kereste vagy ipara, hivatalnoknal p.o. allami, megyei, kozsegi-e vagy ki hivatelnoka?

Az ipar- es kerestag hatarozottan megjelolendo;

Ha valakinek semmi bizonyos mestersegye

Ninca kiteendo: penzebol el-e vagy alamizanabol?

Csak 14 even aloli  egyeneknel maradhat e rovat kitoltetlenu ha ugyan a gazdasagnal gyarban vagy mestersegnel sat. nincsenek alkalmazva.

8

Profession

 

Csizmadia - bootmaker

crevickar - shoe maker

eves – annual or seasonal

éves szolga - yearly servant

foldmivelas - farmer

foldoseged - farm assistant

gazdalokodas /

gazdálkodás - husbandry

haztartas/háztars - housekeeper

hospodar - "man of the house" or boss

koldus – beggar

majitel - property owner

mesterseget - master journeyman

mezei -agrarian (farm)

munkasereses - unemployed

munkas - worker

nadenik - day laborer

rolnik - field hand, farmer

pastir - shepherd, cowherd(?)

sedlak - small, successful farmer

seged  - helper

szolga - servant

szolgalo - servant girl

tanár - student

telkes - smallholder/peasant farmer

telkes seged - smallholder helper

zdenito Platu - day laborer

zseller – cottager, cotter (tenant farmer)

Foglakozasi viszonya

Munka- vagy szolgalati vszonya

E rovatban ki kell tuntetni vajion az illeto a kijelot foglalkozasnal onalloan mint vallalkozo vagy mint seged tulajdonos haszonberlo evi vagy havi ber vagy napszam szerint dolgozik-e gazdasagnal,gyarban stb.;

Mesterlegeny inas-e valamely mestersegnel?  Birtokos seget, konyvvezeto inas-e valamely tizleben?  Szolgalatban van-e a haztartasnal? Stb.

9

Birthplace

country, county, town

Lengyelorszag (abbreviated “L.O.”) - Poland

 

 

Szulohelye

Aliam orszag, megye, kerulet szek, videk, varos, kozeg.

10

Citizenship

 

helybeli = native

idegen = foreigner

Honossaga

Itt a megfelelo rovatba vezetendol altal megjelolendo, vajjon az illeto a kozegben illetekes (helybeli)-e vagy ne illetakes?  (idegen)

 

11

Residency

innen ideiglen = temporary

túl huzamosan = prolonged

Jelenlete

Egy honspon

Innen ideiglen

Peld. Mint atutazo, vendeg, latogato stb.

Tul huzamosan

Innen ideiglen

Peld. Mint utaso stb.

Tul huza mosan

Peld, mint. Cseled tannlo, vendorlason, katonasagnal stb.

12

Absence

innen ideiglen = temporary

túl huzamosan = prolonged

tavollete

 

13

Literacy

olvasni = reading

irni = writing

tud = knows how

nem tude = doesn't know how

A halybeliek

Olvani /Irani, olvani

Tud-e ?

As illeto zovatba vezetando tad vagy nem altal kitustetendo vajjon olvasni vagy elvansi a irni tud-e az illeto?

14

Notes

Blind, deaf, mute, dementia, a soldier, on leave, in reserves, discharged, an officer

 

Nyomorék - crippled

Jegyzet

Ide bejogyzendo, hasz vak (blind) vagy siketema, elmebeteg, (insane) hilya; tovabba ha az illeto a rendes katonasghoz (soldier), honvedseghez (national defense), szabadaskgoskhos, aggastyanokohos, tartalekosok-vagy (reserves) pottartalekosokhos tartozik;tovabba;vajjon kissolgalt kstons-e?  ezaknel a a szsbadsagosoknal es tartalekosokual kiteendo; tiszt altiszt vagy kozlegeny volt-e as illeto?  Idegeneknel (alien) kitendo as orszag (country), a hol honos tavolleroknel kivere a katonasignal levoknel kiteendo a megye es kozeg ha as orszagon belol vagy as orszag ahol as illeto kulfoldon letesik.

For more Hungarian words:

Specific to genealogy: John Jaso's site.

General foreign dictionary: yourDictionary

 

Thanks to Gabriella Taylor for assistance in translation.

 

 Links to off-site webs will open in a new window.  Please disable your pop-up stopper. 

Last Update: 15 November 2020                                                    Copyright © 2003-2021, Bill Tarkulich